Juli

There are 1 items on 1 pages.

Renovatiepremie blijft premie en wordt geen belastingvermindering

De renovatiepremie wordt dan toch niet gefiscaliseerd. De plannen om te werken met een belastingvermindering zijn opgeborgen. De premie blijft bestaan, maar wordt hervormd. Voortaan zal deze premie moeten worden gespreid in tijd...

There are 1 items on 1 pages.